Home » Ενδοσχολική Βία

Category Archives: Ενδοσχολική Βία

Εβδομάδα εκδηλώσεων στα σχολεία για τον σχολικό εκφοβισμό απο? 6 ε?ως 10 Μαρτι?ου-Δράσεις από το Ελληνικο? Τμη?μα της Διεθνου?ς Οργα?νωσης Βιβλι?ων για τη Νεο?τητα (ΙΒΒΥ)

Το υπουργείο Παιδείας καλει? τα σχολει?α της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαι?δευσης να αφιερω?σουν χρο?νο σε δρα?σεις, συζητη?σεις, εκδηλω?σεις κατα? του σχολικου? εκφοβισμου?, απο? 6 ε?ως 10 Μαρτι?ου 2017,με στο?χο την ευαισθητοποι?ηση των σχολικω?ν κοινοτη?των και την επαγρυ?πνηση ο?λων των μελω?ν τους για την ε?γκαιρη παρε?μβαση, με αφορμη? την 6η Μαρτι?ου – Πανελλη?νια Ημε?ρα κατα? της σχολικη?ς βι?ας και του εκφοβισμου?.

Παρα?λληλα, το Ελληνικο? Τμη?μα της Διεθνου?ς Οργα?νωσης Βιβλι?ων για τη Νεο?τητα (ΙΒΒΥ) – Κυ?κλος του Ελληνικου? Παιδικου? Βιβλι?ου, με?λος και αυτο? του ιδι?ου Δικτυ?ου, πιστευ?οντας πως η παιδικη? λογοτεχνι?α μπορει? να συμβα?λλει ουσιαστικα? στην ανα?πτυξη κοινωνικοσυναισθηματικω?ν δεξιοτη?των και στην αντιμετω?πιση του φαινομε?νου της σχολικη?ς βι?ας και του εκφοβισμου?, ετοι?μασε και πα?λι, για το τρε?χον ε?τος 2017, ενημερωτικη? αφι?σα με τι?τλους βιβλι?ων παιδικη?ς λογοτεχνι?ας που αφορου?ν στον σχολικο? εκφοβισμο? με συ?νθημα «Με συ?μμαχο? σου τα βιβλι?α, διω?ξε τη Βι?α απο? τα σχολει?α».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αφίσα, προκειμε?νου να ληφθει? υπο?ψη κατα? τον προγραμματισμο? των δρα?σεων ευαισθητοποι?ησης που θα οργανωθου?ν κατα? την φετινη? σχολικη? χρονια? στα σχολει?α.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό»-Παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, της Β? Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π.&Α. Κυριακού και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable ? ΕνΔυναμώνω».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα παιδιά 10 έως 18 ετών και ενήλικοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, που επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, λειτουργούν οι παρακάτω διακριτοί χώροι επικοινωνίας για κάθε ομάδα στόχου:
? Χώρος παιδιών: Περιλαμβάνει 1) δωρεάν συμβουλευτική στήριξη από εξειδικευμένους εθελοντές συμβούλους, μέσω online chat, 2) Βιβλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης με πλούσιο υλικό γύρω από τον εκφοβισμό, 3) Δύο κοινόχρηστους χώρους επικοινωνίας.
? Χώρος Ενηλίκων: Περιλαμβάνει 1) δωρεάν συμβουλευτική στήριξη μέσω ειδικά διαμορφωμένου forum με δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, 2) Βιβλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης και ενημερωτική στήλη στην οποία αρθρογραφούν επαγγελματίες και ειδικοί για διάφορα θέματα σχετικά με την εφηβική υγεία παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ανώνυμα με στόχο τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των χρηστών.
Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τον εκφοβισμό ενώ την προσπάθεια πλαισιώνει μία εθελοντική ομάδα 40 ατόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.livewithoutbullying.com.

Η εκδήλωση παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, 18:00 μ.μ.
Αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
(Βασ. Γεωργίου Α΄1).

Δείτε το πρόγραμμα 

Σχολική Βία- Εγκύκλιος

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

11_01_stop_bullying_egkyklios_03_10_2014

Πρόσφατα Άρθρα

Ζωή: Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι πιο σημαντικό;

Ζωή: Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι πιο σημαντικό;

Το θέμα της ημερίδας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης (έγκριση υπ. αριθ. 200248/Δ4/20-11-17) που πραγματοποίησε ο Σ.Σ.Ν. σε συνεργασία με το 2ο
Read More
Α Βοήθειες: Μικρές Πράξεις Καθημερινότητας που Σώζουν Ζωές

Α Βοήθειες: Μικρές Πράξεις Καθημερινότητας που Σώζουν Ζωές

Στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάρεως, την Δευτέρα 11-12-2017 την 4η-5η διδακτική ώρα, υλοποιήθηκε ενημερωτική βιωματική δράση στους μαθητές του
Read More
Εκπαιδευτική Ενημέρωση Ευαισθητοποίησης στο ΓΕΛ Πεντάπολης

Εκπαιδευτική Ενημέρωση Ευαισθητοποίησης στο ΓΕΛ Πεντάπολης

«Στην παρέα μου δεν υπάρχουν καπνιστές: Γνωρίζουμε τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος» Ο Σ.Σ.Ν. της Δ.Δ.Ε. Σερρών έκανε αποδεκτό το αίτημα
Read More
{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"300","rtl":"false"}

Επισκέπτες

0000382