Home » Δικαιώματα Ανηλίκων » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF ?Σχολει?α Υπερασπιστε?ς των Παιδιω?ν? 2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF ?Σχολει?α Υπερασπιστε?ς των Παιδιω?ν? 2017

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες κάνει γνωστό ότι η Ελληνικη? Εθνικη? Επιτροπη? της UNICEF πραγματοποιει? το εκπαιδευτικο? προ?γραμμα «Σχολει?α Υπερασπιστε?ς των Παιδιω?ν». Το προ?γραμμα αυτο? εντα?σσεται στο πλαι?σιο των συντονισμε?νων δραστηριοτη?των του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προω?θηση της Συ?μβασης των Δικαιωμα?των του παιδιου? και απευθυ?νεται σε μαθητε?ς ο?λων των σχολικω?ν μονα?δων της Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.

Το προ?γραμμα θα υλοποιηθει? σε τρεις (3) φα?σεις : Στην πρω?τη φα?ση, οι διευθυντε?ς και οι εκπαιδευτικοι? κα?θε σχολει?ου ενημερω?νονται για το προ?γραμμα της UNICEF. Ο αρμο?διος εκπαιδευτικο?ς ζητα? με αι?τηση? του στο www.unicef.gr/sch-yper την ε?νταξη? του στο προ?γραμμα, ω?στε να παραλα?βει απο? τη UNICEF το σχετικο? υλικο?. Στη συνε?χεια, ο εκπαιδευτικο?ς ενημερω?νει τους μαθητε?ς. Οι μαθητε?ς αναλαμβα?νουν δια?φορες δραστηριο?τητες με?σα στην τα?ξη. Επι?σης, ο?ποιοι μαθητε?ς επιθυμου?ν, μπορου?ν να προσφε?ρουν και χρη?ματα στη UNICEF για τα παιδια? που ε?χουν ανα?γκη, χρησιμοποιω?ντας την ταχυπληρωμη? που θα υπα?ρχει με?σα στο φα?κελο. Πρε?πει εδω? να σημειωθει? η αναγκαιο?τητα κα?θε σχολει?ο να στει?λει στη UNICEF το συνολικο? ποσο? του κα?θε σχολει?ου και ο?χι κα?θε τα?ξης ξεχωριστα?. Η πρω?τη φα?ση του προγρα?μματος θα ολοκληρωθει? με?χρι τε?λη Ιανουαρι?ου 2017. Στη δευ?τερη φα?ση η UNICEF, αφου? λα?βει την επιβεβαι?ωση των δρα?σεων απο? το σχολει?ο, θα στει?λει στα σχολει?α το Ειδικο? Αναμνηστικο? Δι?πλωμα, ως επιβρα?βευση για τη συμβολη? τους. Αυτη? η φα?ση θα ολοκληρωθει? με?χρι το τε?λος Μαϊ?ου 2017. Στην τρι?τη φα?ση οι μαθητε?ς, μπορου?ν να διοργανω?σουν μια εκδη?λωση ο?που θα παρουσιασθει? το Δι?πλωμα της UNICEF και οι δρα?σεις των μαθητω?ν και θα ενημερωθου?ν ο?λοι για τα αποτελε?σματα της συνεισφορα?ς τους. Αυτη? η φα?ση ολοκληρω?νεται με το τε?λος του σχολικου? ε?τους.

Για περισσο?τερες πληροφορι?ες, μπορει?τε να επικοινωνει?τε με τη UNICEF, στο τηλε?φωνο 210 72 55 555.

Πρόσφατα Άρθρα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Με δύο αναφορές, η πρώτη στην Ποίηση του Μ. Μπρεχτ και η δεύτερη στο ποίημα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ''
Read More
”ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ” – ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

”ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ” – ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 400 μαθητές απο τα Γυμνάσια της πόλης των Σερρών με τους καθηγητές τους πλημμύρισαν τα ''Αστέρια''
Read More
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ”ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΗΓΕΣΙΑ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ”

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ”ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΗΓΕΣΙΑ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ”

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στο 6ο Γυμνάσιο Σερρών πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για τα στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο κ.
Read More
{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"300","rtl":"false"}

Επισκέπτες

0000726